Wat is rentabiliteit en hoe verbeter je het?
Wat is rentabiliteit
Financieel management
Elma de Bruijn
Financieel management
1 min

Wat is rentabiliteit en hoe verbeter je het?

1 min

Rentabiliteit: als je een eigen onderneming hebt ga je daar onoverkomelijk mee te maken krijgen. Rentabiliteit geeft weer hoe rendabel je eigen bedrijf is. Simpel gezegd: hoeveel winst er is gemaakt in verhouding tot het vermogen van het bedrijf. Een belangrijke indicator voor bedrijfseigenaren, investeerders en beleggers. In dit artikel gaan we iets dieper op rentabiliteit in en hoe je het kunt verbeteren in je bedrijf.

Drie vormen van rentabiliteit

We onderscheiden de rentabiliteit in drie vormen, namelijk:

Rentabiliteit op het totale vermogen (RTV):

Dit is de winstgevendheid van je bedrijf en dus de verhouding tussen het inkomen en de investering van de onderneming.

Rentabiliteit op het eigen vermogen (REV):

Hieruit kun je opmaken hoeveel winst er wordt gemaakt op jouw eigen vermogen. Hoe lager deze ratio, hoe ‘goedkoper’ het vermogen is dat je hebt aangetrokken. Voor geldverschaffers is de rentabiliteit van het in de onderneming geïnvesteerde vermogen gelijk aan het rentepercentage.

Rentabiliteit op het vreemd vermogen (RVV):

Dit kengetal geeft weer hoeveel winst er wordt gemaakt op het vreemd vermogen dat is aangetrokken. Hoe lager deze ratio, hoe ‘goedkoper’ het vermogen is dat is aangetrokken. Voor de geldverschaffers is de rentabiliteit van het in de onderneming geïnvesteerde vermogen gelijk aan het rentepercentage.

Hoe kun je je rentabiliteit verhogen?

Zoals al eerder benoemd is de rentabiliteit belangrijk voor jouzelf, maar ook voor investeerders en beleggers. Het is dus logisch dat je je rentabiliteit continue wilt blijven verbeteren. Hoe doe je dit?

-    Verlaag je kosten: minder kosten en dezelfde winst betekent meer rentabiliteit

-    Verhoog je omzet: meer omzet betekent meer winst en dus meer rentabiliteit

-    Maak gebruik van het hefboomeffect: met dit effect kun je hogere opbrengsten behalen dan de rentekosten voor vreemd vermogen

-    Verbeter de omloopsnelheid van je werkkapitaal: het beschikbare vermogen kun je zo efficiënt mogelijk inzetten door het verhogen van de omloopsnelheid van je werkkapitaal.


Categorieën