Nooit meer nadenken over boekhouden: scan en herken
Nooit meer nadenken over boekhouden? Door machine learning
Boekhoudprogramma
Elma de Bruijn
Boekhoudprogramma
6 min

Nooit meer nadenken over boekhouden? Door machine learning

6 min

De impact van kunstmatige intelligentie en machine learning op de boekhouding 

De wereld verandert in een razendsnel tempo. De technologie staat vandaag de dag voor niets. Menselijk denken en vaardigheden worden door computers overgenomen. Dit is iets waar ook ondernemingen mee moeten dealen. Boekhoudingen worden steeds verder geautomatiseerd.

Online boekhouden is zelfs onder zzp’ers populair geworden. Maar wat voor impact heeft kunstmatige intelligentie en machine learning op het ondernemerschap? Is dit alles een bedreiging of kunnen we het omzetten naar kansen, zodat we bezig kunnen zijn met de kern van onze onderneming, namelijk waarde creëren en dit leveren aan de markt!

Wat is kunstmatige intelligentie?

Kunstmatige intelligentie is eigenlijk niets meer dan het nabootsen van het menselijke denkvermogen in een machine/computer. We kunnen dus computers laten denken als een mens en daardoor kunnen ze taken uitvoeren, die voor ons mensen veel tijd in beslag nemen of die onze pet te boven gaan.

Het voordeel van kunstmatige intelligentie is dat het verbanden kan zien op gebieden, waarin de mens die verbanden niet kan leggen. Wij zien deze verbanden niet, omdat ze eenvoudigweg niet voor de hand liggen.

En daarom is kunstmatige intelligentie enorm waardevol voor de zakenwereld, want die beschikt over een grote hoeveelheid data, die lang niet altijd aan elkaar gelinkt kunnen worden. Maar ook de hoeveelheid data is voor ons mensen niet te overzien, laat staan dat we dan verbanden kunnen leggen.

Kunstmatige intelligentie kan dat wel.

Algoritmes spelen een belangrijke rol bij kunstmatige intelligentie. Om een voorbeeld te geven van Al gaan we naar Google. Google Now waarschuwt ons om eerder naar een afspraak te vertrekken omdat de verkeerssituatie meldt dat het druk is op de weg of omdat er file staat.

Kunstmatige intelligentie combineert dus de werkelijke verkeersdrukte met een afspraak in onze persoonlijke agenda. Dit kan van grote waarde zijn en is simpel een combinatie van twee algoritmes. Echter voor ‘gewone’ kunstmatige intelligentie moeten wij als mens wel een handje helpen, want als er geen input wordt ingevoerd, kan er ook geen verband worden gelegd.


Machine learning is niet hetzelfde als kunstmatige intelligentie

Machine learning wordt veelal in verband gebracht met kunstmatige intelligentie. Toch is het niet hetzelfde. Machine learning is net anders dan kunstmatige intelligentie, want het gaat hier letterlijk om een leerproces.

Als we het hebben over machine learning dan doelen we op een kunstmatige intelligentie, die zich na verloop van tijd steeds beter van zijn taken kwijt en verbanden legt. Door het systeem worden inzichten vergaart en methoden gehanteerd, die niet door een programmeur zijn vastgelegd. Op basis van ervaring, die het systeem opdoet, kan het reacties doorgronden en hiervan leren en zich zo zelf ontwikkelen.

Ook machine learning biedt mogelijkheden in het ondernemerschap.

Geheel andere houding nodig van ondernemers

Door de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie en machine learning worden veel organisaties zoals we ze nu kennen overbodig. In de tijd waarin we nu leven moet het één en ander veranderen, er wordt van ondernemers een hele andere houding gevraagd.

Deze ‘nieuwe renaissance’ biedt mensen de perfecte kansen om zich bottom-up te organiseren en om snel, doelmatig en zonder bureaucratie dingen voor elkaar te krijgen.

Boekhouding automatiseren

De nieuwe slimme technologie helpt ondernemers om meer te doen in minder tijd en ook nog eens tegen lagere kosten. Een van deze technologische hoogstandjes is het automatiseren van je boekhouding met behulp van Universal Business Language. UBL levert een bijdrage aan eenwording van administratieve processen tussen bedrijven in een keten.

Als ondernemer hoef je niet meer zelf te facturen, bestelbonnen en andere bestanden in PDF bestand naar je klanten te sturen. Verkoopfacturen worden met behulp van UBL elektronisch naar de klant verzonden. De UBL factuur wordt direct door de klant gelezen en automatisch klaargezet om te boeken en te verwerken in de administratie.

Het enige wat je nodig hebt om UBL facturen aan te maken is een speciale software. In de standaardisatie van UBL is al automatisch opgenomen hoe je de bestanden opstelt, wat je met elkaar communiceert, hoe je bepaalde zaken omschrijft en wanneer de gegevens uitgewisseld worden.

Steeds meer eenvoudige goedkope boekhoudprogramma’s maken gebruik van deze technologie. Het klinkt misschien ingewikkeld maar ik noem het: 80% van je boekhouding is gedaan als je betaalt en betaalt bent.

E-facturatie is de nieuwe manier van tijd- en kostenbesparend factureren door bedrijven aan bedrijven.

Zelflerend boekhoudplatform maakt tijd vrij voor het echte doel van ondernemen

Een ondernemer, die zijn boekhouding voor meer dan zeventig procent digitaliseert, maakt tijd vrij voor een belangrijk onderdeel van ondernemen, namelijk strategische klantenbinding. Deze digitale online werkwijze sluit geheel aan bij het ‘nieuwe’ ondernemen, het ondernemen waarbij klanten 24/7 online zaken kunnen doen en dus ook hun boekhouding.

Voor alsnog zijn het vooral ZZP-ers, MKB-ers, die in de zorg, horeca, ICT freelance opdrachten of entertainment werkzaam zijn.

Meerder online boekhoudprogramma’s werken zelflerend aan de hand van herkenningsregels. Doordat er steeds meer ondernemers gebruik maken van een zelflerende boekhoudplatform, herkent het systeem steeds meer documenten. De ontwikkelde kennis en opgedane ervaring worden weer beschikbaar gesteld voor andere gebruikers, zodat je van elkaar kunt leren.

Met een zelflerend boekhoudplatform is het mogelijk om webshopsoftware te koppelen, maar ook om facturen via UBL te verzenden en te ontvangen. Klanten leveren de cijfers aan en de automatische koppelingen doen de rest. Zo houdt je als ondernemer dus zeeën van tijd over, die je kunt investeren in andere belangrijke zaken in het ondernemersproces.

Robotisering boekhouding is de toekomst

Digitalisering van de boekhouding is de toekomst, daar is geen twijfel over mogelijk. Je hoeft je niet af te vragen of robotisering van de boekhouding wel plaats gaat vinden, want dat staat al vast. De enige vraag die misschien nog speelt is ‘wanneer?’

Echter ook die vraag is niet meer zo reëel om te stellen, want het gebeurt al. Robots (computers met rekenmodellen) nemen nu al veel werk over waar tot voor kort nog mankracht voor nodig was.

Speelt de accountant in een wereld van kunstmatige intelligentie en machine learning nog wel een rol?

Verdwijnt dan door robotic accounting de rol van de accountant? Nee, de accountant verdwijnt niet, hij moet zich alleen een andere rol aanmeten. En dat is niet zo eenvoudig, zeker niet als je als boekhouder gewend bent aan een bepaalde manier van werken. Dat verander je niet één twee drie. Cognitief is de stap vaak wel gezet, maar gevoelsmatig nog niet.

Openstaan voor veranderingen is niet zo makkelijk, maar wel noodzakelijk. Om de accountant van de toekomst te zijn, moet een accountant eerst zijn angst overwinnen.

Maar hoe kun je dat als accountant dan doen? Niet door je af te sluiten, maar door na te denken over hoe het anders kan, door perspectief te schetsen en te kijken wat het je oplevert. De nieuwe technologie dwingt de boekhouder om zijn werk anders te gaan doen en die manier kan best wel eens beter zijn dan de oude manier van zaken doen.

De kunst is om op een 21e-eeuwse manier te gaan nadenken en handelen.

De accountant gaat de wereld redden

Maar hoe gaat de rol van de accountant dan in het nieuwe ondernemen eruit zien? De accountant gaat niet alleen de kosten in kaart brengen zoals ze in de boekhouding staan, maar hij gaat de werkelijke kosten van de bedrijfsvoering in kaart brengen, dus de totale impact van een organisatie, inclusief de ecologische en maatschappelijke impact.

De accountant van de toekomst gaat de wereld redden. Zolang je aan een dood product meer waarde toekent, dan aan een levend product, heb je een groot probleem. Dat dode product heeft een gewicht, je kan er iets van maken en er een waarde aanhangen. Dit kan door robots worden uitgevoerd.

De waarde van een levend product berekenen is best heel ingewikkeld en daar is dan straks de accountant voor. Die kan daar al zijn tijd in steken terwijl de robots de overige werkzaamheden uitvoeren.

Conclusie

Op dit moment is de accountant nog de maatschappelijke vertrouwenspersoon, omdat de wet verplicht hem in te schakelen. Maar aan deze functie van de accountant moet een einde komen. De accountant moet zich gaan richten op de samenleving. Hij moet zich niet blijven focussen op de betalende klant, maar op de samenleving. En dat kwartje moet nog gaan vallen bij de meeste accountants.

Echter als de accountant niet kiest voor de samenleving en haar maatschappelijke nut, dan is de rol van de accountant op een gegeven moment daadwerkelijk uitgespeeld.

Wat de nieuwe manier van ondernemen met kunstmatige intelligentie en machine learning voor impact heeft op ondernemers is dat ze anders moeten gaan denken en handelen. Er kan veel tijd en geld bespaard worden met machine learning boekhouding en dat heeft flinke gevolgen voor een bedrijf.

Doordat er meer tijd over is voor klantenbinding en andere belangrijke zaken zullen bedrijven groeien en meer winst maken. Dus ontstaat er ook meer welvaart en welzijn.

Categorieën