Jaarafsluiting | Sluitstuk van de perfecte Jaarrekening

Jaarafsluiting | Sluitstuk van de perfecte Jaarrekening

Wat is een jaarafsluiting? 

Jaarafsluiting is een activiteit in de boekhouding voor het maken van een betrouwbare jaarrekening. Tijdens de jaarsluiting worden een aantal feiten verzameld zoals welke facturen zijn nog betaald door de klanten of aan de leveranciers, voorraad hoogte, exacte bank- en kassaldo, btw nog te betalen of te ontvangen, etc.  Tevens worden deze gegevens verwerkt in de balans op de datum 31 december. Vaak moet ook nog de zogenaamde beginbalans vastgesteld worden. Dit kan ook (deels) later plaats vinden. De meest voorkomende fouten worden gemaakt tijdens de jaarafsluiting.

Bereid je dus goed voor. Mede omdat je ook vroegtijdig nog checks doet waardoor je belasting bespaart. Jaarafsluiting is vaak niet moeilijk, maar heeft wel aandacht nodig.

  Jaarafsluiting voorkomt onaangename belastingcontrole