Page content

Wat is Activa ? | Balans

Activa is een van de boekhoudkundige begrippen  waarmee een ondernemer niet zonder kan in een gesprek met boekhouder/accountant.

Het is een essentieel onderdeel van de jaarrekening dat gemaakt wordt in boekhoudsoftware.

Wat is Activa?

De activa op balans is een term van de balans (onderdeel van de jaarrekening) en het saldo geeft weer de waarde van de bedrijfsbezittingen. De activa is onderverdeeld in vaste activa en vlottende activa. Het eerste geeft het saldo weer van de bezittingen in de vorm van gebouwen en speciale machines (een laptop is bijv. ook een machine). Deze bezittingen blijven meestal onveranderd in een korte periode. Vandaar de naam vaste activa/bezitting. De vlottende activa verandert meestal dagelijks van waarde.

De voorraad, een onderdeel van de vlottende activa, verandert als je een product verkoopt of inkoopt. En je liquide middelen (banksaldo of kassaldo) in zo’n situatie ook.

Waar kom je het tegen?

Het is een belangrijke term in de jaarrekening die nodig is om belastingaangifte te doen. De jaarrekening maak je (meestal) in een boekhoudprogramma.

Door de uitleg begrijp je hopelijk ook sneller wat de jaarrekening voor jou gaat betekenen.

Wanneer pas je Activa toe?

De inzichtelijk krijgen van de Activa is essentieel om de balans te maken. Meestal besteed je het uit of zorg je dat de instellingen van je boekhoudprogramma dit rapport keurig netjes voor je produceert!

Hoe beter je online boekhouden organiseert, hoe beter je jaarrekening is, hoe beter je belastingaangifte klopt.

Wat is de samenhang met andere boekhouding begrippen?

Het tegenovergestelde van Activa is Passiva dat aan de rechterkant van de balans staat. De Activa is ook weer verdeeld in onderdelen.

De volgende termen zijn sterk verbonden met Activa:

Voor een startende ondernemer zijn het verwarrende termen.De balans en dus je Activa is bijvoorbeeld belangrijk als je een hypotheek aanvraag of wijzigt. Dus … ga op ontdekkingsreis!

 

 

 

 

    Laat een bericht achter! Dat waardeer ik bijzonder!

    Comment Section

    0 reacties op “Wat is Activa ? | Balans

    Plaats een reactie


    *