Jaarrekening | Inkomstenbelasting

Jaarrekening | Inkomstenbelasting

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening geeft inzicht in het totale vermogen en winst van een bedrijf en hoe deze financiële cijfers tot stand zijn gekomen. De inhoud van de jaarrekening bevat de balans, winst- en verliesrekening en een toelichting. De jaarrekening kan in de vorm van een jaarverslag, samenstellingsverklaring of accountantsverklaring gemaakt worden.

Wie maakt het?

Vaak wordt het maken van de jaarrekening uitbesteed aan de accountant of boekhouder. Maar wist je dat jij als ondernemer het grootste deel zelf kan doen (en misschien wel alles zelf!). Hoe? Door de enorme technologische groei in NL: online boekhouden is de oplossing. Een aantal voorbeelden van veel gebruikte online boekhoudprogramma heb ik op een rij gezet. De moeite waard om je in te verdiepen. Of opnieuw te evalueren of je wel slim je administratie uitvoert. Vergeet nooit: onze tijd is waardevol!

Online boekhouden voor ZZP'ers:

 

Online boekhoudsoftware voor MKB'ers:

 

Meer uitleg nodig voor nu of later?

Zelf boekhouden met minder administratie door online boekhoudprogramma

In de begrippenlijst vindt je meer relevante uitleg over boekhouding en belastingzaken.