Lasten | Boekhouden & Jaarrekening

Lasten | Boekhouden & Jaarrekening

Wat zijn lasten in de jaarrekening?

Lasten is het tegenovergestelde van baten. Het lijkt op uitgaven (zoals je telefoonkosten, autokosten etc. ). Het verschil is dat uitgaven een momentopname zijn en lasten zijn van toepassingen op een periode. (zie ook beschrijving boekhoudterm baten). Een voorbeeld van lasten is het boeken van een kasverschil.

Meer uitleg nodig voor nu of later?

Zelf boekhouden met minder administratie door online boekhoudprogramma

In de begrippenlijst vind je meer relevante uitleg over boekhouding en belastingzaken.