Lening | Balans

Lening | Balans

Wat is een lening op de balans?

Een bedrijf kan een lening aangaan met een externe partij. In een leningsovereenkomst wordt vastgelegd wat de leningshoogte is, de rente en renteperiode,  de aflossingsfrequenties met de aflossingsbedragen en uiteraard de gegevens van beide partijen. De lening wordt geplaatst op de balans en vermindert door de afbetalingsbedragen. De rentekosten worden van de winst afgetrokken. Een lening zorgt dus niet voor een lagere winst!

Meer uitleg nodig voor nu of later?

Zelf boekhouden met minder administratie door online boekhoudprogramma

In de begrippenlijst vind je meer relevante uitleg over boekhouding en belastingzaken.