Ondernemersvermogen

Wat is ondernemersvermogen? Het ondernemersvermogen is het eigen vermogen of eigen kapitaal van een bedrijf. Het zijn synoniemen van elkaar. In feite kan je het zien als een schuld aan de eigenaren. De eigenaren hebben niet direct het vermogen tot hun persoonlijke beschikking. Het is van hun bedrijf. Vandaar dat het ondernemersvermogen ook bij de schulden staat op de balans, bij de Passiva, zoals ook het vreemd vermogen.   Meer uitleg nodig voor nu of later? In de begrippenlijst vindt je meer relevante uitleg over boekhouding en belastingzaken.
arrow_drop_up arrow_drop_down