Vreemd vermogen | Jaarrekening

Vreemd vermogen | Jaarrekening

Wat is vreemd vermogen? 

Het vreemd vermogen van een bedrijf zijn de verplichtingen en schulden. Dit zijn de nog te betalen bedragen op korte en lange termijn. De korte termijn schulden zoals crediteuren, btw-schuld worden ook wel vlottende passiva genoemd. 

Tezamen met het eigen vermogen wordt het vreemd vermogen op de balans gezet, aan de passiva kant.

Hoe bereken je het vreemd vermogen?

Vanuit je jaarrekening en ik zou zeggen: "Zo simpel mogelijk en op een automatische manier". Hoe dan? Met online boekhouden. De volgende tips heb ik voor je:

 

Meer uitleg nodig voor nu of later? 

Zelf boekhouden met minder administratie door online boekhoudprogramma

In de begrippenlijst vind je meer relevante uitleg over boekhouding en belastingzaken.