Vreemd vermogen | Jaarrekening

Wat is vreemd vermogen? 

Het vreemd vermogen van een bedrijf zijn de verplichtingen en schulden. Dit zijn de nog te betalen bedragen op korte en lange termijn. De korte termijn schulden zoals crediteuren, btw-schuld worden ook wel vlottende passiva genoemd. Tezamen met het eigen vermogen wordt het vreemd vermogen op de balans gezet, aan de passiva kant.

Hoe bereken je het vreemd vermogen?

Ik zou zeggen:"Zo simpel mogelijk en op een automatische manier". Hoe dat? Met online boekhouden. De volgende tips heb ik voor je:   Meer uitleg nodig voor nu of later? In de begrippenlijst vindt je meer relevante uitleg over boekhouding en belastingzaken.
arrow_drop_up arrow_drop_down