Penningmeester Boekhoudprogramma? | tips, prijzen, reviews en functies
Penningmeester boekhoudprogramma

Boekhoudprogramma’s voor penningmeesters: elke cent waard

Het is natuurlijk een hele eer om penningmeester van een stichting, vereniging of club te mogen zijn. Maar niet zelden is het ook een vergiftigd geschenk. Als schatbewaarder (hoe penningmeesters ook weleens genoemd worden) heb je een loodzware verantwoordelijkheid omdat je alle financiële zaken van de organisatie regelt. En daar hoort ook de boekhouding bij en dat kun je doen met de volgende eenvoudige boekhoudprogramma's:

Disclaimer affiliate opbrengsten:  Ik ontvang een kleine vergoeding voor het plaatsen van deze vergelijker. Hierdoor kan ik gratis content blijven weggeven.Penningmeesters, een benijdenswaardige stiel

Professionele boekhouders moeten elk jaar bijscholen om op de hoogte te blijven van de constant wijzigende fiscale wetgeving. Wat dan te verwachten van die arme penningmeester die vrijwillig deze eervolle functie aannam?

Voor de beloning moet je het niet doen, want er is meestal alleen een onkostenvergoeding van maximaal 150 euro per maand. Is de vergoeding hoger betaal je er ook nog eens belastingen op.

BTW aanrekenen of niet? Hoe zit het met de loonadministratie? Zijn er werknemers of alleen vrijwilligers? Welke boeken moet ik bijhouden? Hoe zit het met de aangifte van belastingen? Onder welke balanspost valt die transactie? En als debet op het einde niet gelijk is aan credit gaan de poppen pas echt aan het dansen. Penningmeesters blijven vaak ook met de gebakken peren zitten als er een grove fout in de boeken staat.

Gelukkig hoeft de taak van penningmeester geen nachtmerrie te zijn. Er bestaat een ruime keuze aan boekhoudprogramma’s light precies op maat van al die toegewijde schatbewaarders van verenigingen en stichtingen.

Wat doet een penningmeester precies?

Iedereen kan penningmeester worden. Je hoeft er geen speciaal diploma of certificaat voor te hebben. In de praktijk wordt vaak gekozen voor bollebozen die op school altijd een goed rapport hadden voor boekhouden of iemand die al een beetje kaas heeft gegeten van financiën.

Binnen een organisatie, dat kan een vereniging of stichting zijn, is de penningmeester verantwoordelijk voor de financiële kant van de zaak. Een penningmeester is een administratieve duizendpoot die zorgt voor:

  1. de facturen, of minstens het beheer ervan
  2. het beheer van de kas en rekeningen van de organisatie
  3. de debiteuren- en crediteurenadministratie
  4. de ledenadministratie
  5. het opstellen en indienen van de belastingaangifte
  6. het opstellen van de jaarrekening en andere financiële verslagen
  7. het uitvoeren van betaalopdrachten
  8. het uitbrengen van verslag op belangrijke vergaderingen
  9. en alles wat van ver of dichtbij te maken heeft met de financiën van de vereniging of stichting.

Als je deze waslijst ziet, zou je voor minder de kelk aan jou laten voorbijgaan wanneer ze je vragen om penningmeester te worden.

Welk boekhoudprogramma heeft een penningmeester nodig?

De touwtjes in handen nemen van je favoriete club of vereniging zou echter geen onoverkomelijke opgave mogen zijn. Het mag eigenlijk niet ingewikkelder zijn dan je eigen financiële zaakjes regelen.

Dankzij gebruiksvriendelijke boekhoudprogramma’s voor penningmeesters is dat varkentje zo gewassen.

Maar welke boekhoudprogramma’s zijn er voor liefdadigheidsinstellingen, voetbalclubs, turnverenigingen en de plaatselijke jeugdbeweging? En welke functies heb je absoluut nodig als penningmeester?

Ledenbijdragen en donaties

Verenigingen draaien op de bijdragen van de leden. Als penningmeester wil je niet de boeman zijn die constant achter vergeetachtige leden moet aanhollen. Met een boekhoudprogramma verloopt dit aspect compleet digitaal en rimpelloos.

Stichtingen zijn doorgaans aangewezen op donaties en subsidies. Ook dat moet natuurlijk netjes bijgehouden worden in de boeken. Boekhoudprogramma’s voor stichtingen doen dit gewoon automatisch voor jou!

Crediteuren- en debiteuren

Als penningmeester krijg je vaak te maken met facturen, zowel facturen die de organisatie moet betalen als facturen waarbij anderen een bedrag verschuldigd zijn. Regel de crediteuren- en debiteurenadministratie gewoon online met een toegewijde boekhoudtool!

Begroting, balans en jaarrekening

Met een boekhoudprogramma voor penningmeesters rollen belangrijke en wettelijk verplichte documenten als begrotingen, staat van baten en lasten, balansen en jaarrekeningen met een muisklik uit de printer.

Belastingen

In bepaalde situaties moeten ook verenigingen en stichtingen een belastingaangifte indienen. Dit heet dan beperkte belastingplicht. Als penningmeester van een organisatie met economische activiteiten krijg je dus onvermijdelijk te maken met belastingen. Soms moet je als vereniging ook btw aanrekenen. Ook het fiscale luik van het penningmeesterschap loopt met een boekhoudprogramma als een eitje.

Wettelijke bewaarplicht

En al die documenten moet je ook nog eens zeven jaar lang bewaren. Boekhoudprogramma’s in de cloud zijn wat dat betreft een zegen voor penningmeesters. Bewaar alle financiële stukken gewoon online en op een veilige manier. Je hoeft dus geen aparte kamer meer in te richten om die hele papierwinkel bij te houden.

Penningmeesters 2.0 met boekhoudprogramma’s

Boekhoudprogramma’s voor penningmeesters zijn er om het leven van deze toegewijde zielen gemakkelijker te maken. Ook de vereniging of stichting zelf heeft natuurlijk baat bij een feilloze en foutloze boekhouding. Er zijn heel wat betaalbare opties op de markt. Je hoeft de ledenbijdrage dus niet te verhogen of nog meer donaties te ronselen.

Investeren in een boekhoudprogramma is niet alleen investeren in het comfort van je penningmeester, maar in de financiële gezondheid van je favoriete club of goede doel!