Belasting reserveren

Belasting reserveren

Waarvoor belasting reserveren?

Belasting reserveren is het geld opzij zetten om een periodieke belastingaanslag te betalen. Voor ondernemers is het verstandig om de btw te reserveren die binnenkort bij een betaling van een factuur. De jaarlijkse inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kan een flinke aanslag op het werkkapitaal zijn, dus maandelijks belasting reserveren is een noodzakelijk kwaad. Belasting reserveren zzp en MKB voordat je bespaart door investerenMeer uitleg nodig voor nu of later? In de begrippenlijst vindt je meer relevante uitleg over boekhouding en belastingzaken.