Eigen vermogen | Balans

Eigen vermogen | Balans

Wat is eigen vermogen?

Het eigen vermogen is de som van de waarde van je bedrijfsbezittingen minus je schulden. Het gaat om de waarden die op de balans op een bepaald moment staan. Het eigen vermogen, ook wel bedrijfsvermogen genoemd, staat op de balans aan de Passiva kant.

Het saldo van het eigen vermogen is afhankelijk van:

  1. hoeveel winst je bedrijf maakt, of
  2. verlies maakt, en
  3. hoeveel geld / kapitaal uitbetaald wordt aan de ondernemer/eigenaren of andersom
  4. hoeveel gestort wordt door de ondernemer/eigenaren.

In het geval van een eenmanszaak / V.O.F. worden de laatste 2 situaties privé-opname en privé-storting genoemd.

Hoe bereken je het eigen vermogen?

Zelf boekhouden met minder administratie door online boekhoudprogramma

Een goed boekhoudprogramma berekent het automatisch voor je. Geen kansen op fouten, want de optelsom is automatisch ingesteld. Voorbeelden van goed boekhoudsoftware zijn:
Voor ZZP'ers:

 Voor MKB'ers:

 


Meer uitleg nodig voor nu of later? 

In de begrippenlijst vindt je meer relevante uitleg over boekhouding en belastingzaken.