KIA | Inkomstenbelasting

KIA | Inkomstenbelasting

Wat is de KIA?

De KIA is de afkorting van de “kleine investeringsaftrek” en is een aftrekpost van de inkomstenbelasting voor ondernemers met “winst uit ondernemerschap”. Het verlaagt de belastingaanslag. De term wordt verder uitgelegd bij het begrip investeringsaftrek.

De toelichting lees je verder bij het begrip "investeringsaftrek".


Meer weten over slim zelf boekhouden en belastingzaken regelen?

Zelf boekhouden met minder administratie door online boekhoudprogramma