Kostenplaats | Boekhouden

Kostenplaats | Boekhouden

Wat is een kostenplaats?

Kostenplaats is het toekennen van omzet en kosten naar een afdeling binnen een bedrijf, project, vestiging, activiteit. Een kostenplaats is dus gericht op een eenheid binnen je bedrijf. De wijze van boekhouden is ontstaan doordat bedrijven groter werden en verantwoordelijkheden voor budgetten bij afdelingen kwamen te liggen. De directie wilde wel toezicht behouden en via een kostenplaats werd een deel van de totale bedrijfskosten toegerekend aan een afdeling. De toepassing van kostenplaatsen voor kleine bedrijven, zelfs voor zzp'er, is ook bijzonder handig.

Ik zweer bij kostenplaatsen

Heb ik dan meerdere afdelingen in mijn bedrijf? Nee, ja. Laat ik het toelichten. Sommige ondernemers roepen op internet dat ze wel 2 of 3 bedrijven hebben. Ik vind dit broodje Aap marketing verhalen. Ik heb 1 bedrijf, maar meerdere soorten diensten met een volledig andere klantengroep. En daar wil ik wel alles van weten.

Ik pas kostenplaatsen toe in online boekhouden. Hierdoor zie ik of mijn acties iets opleveren en of het niet ten koste gaat van een andere klantengroep. Super interessant. Hierdoor groeit mijn bedrijf minimaal 50% per jaar.

Voorbeelden van eenvoudige online boekhoudprogramma's 

Voor ZZP

 

Voor MKB / ambitieuze ondernemers 

 

Meer uitleg nodig voor nu of later? 

Zelf boekhouden met minder administratie door online boekhoudprogramma

In de begrippenlijst vindt je meer relevante uitleg over boekhouding en belastingzaken.