ZVW bijdrage | Inkomstenbelasting

Wat is zvw bijdrage?

De zvw bijdrage is de belastingsoort: inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (afkorting: zvw). Je betaalt het helemaal zelf als je zelfstandige ondernemer bent. De zvw bijdrage  wordt meer als je (belastbare) winst stijgt, maar zvw heeft wel een maximum. Als je (parttime) in loondienst bent of een uitkering ontvangt, dan wordt een deel betaald voor de werkgever of uitkeringsinstantie. Men noemt dit de werkgeversheffing van de zvw bijdrage.

Meer uitleg nodig voor nu of later? In de begrippenlijst vindt je meer relevante uitleg over boekhouding en belastingzaken.
arrow_drop_up arrow_drop_down