ZVW bijdrage | Inkomstenbelasting

ZVW bijdrage | Inkomstenbelasting

Wat is zvw bijdrage?

De zvw bijdrage is de belastingsoort: inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (afkorting: zvw). Je betaalt het helemaal zelf als je zelfstandige ondernemer bent. Voor de medewerkers is het in hun brutoloon verwerkt, maar valt het vaak niet op. Iedereen betaalt het dus direct of indirect.

De zvw bijdrage  wordt meer als je (belastbare) winst stijgt, maar zvw heeft wel een maximum. Als je (parttime) in loondienst bent of een uitkering ontvangt, dan wordt een deel betaald voor de werkgever of uitkeringsinstantie. Men noemt dit de werkgeversheffing van de zvw bijdrage.

Meer uitleg nodig voor nu of later?

Zelf boekhouden met minder administratie door online boekhoudprogramma

In de begrippenlijst vind je meer relevante uitleg over boekhouding en belastingzaken.