Grootboek | Boekhouden

Wat is een grootboek?

Een grootboek is een specifieke samenvatting van alle inkomsten en uitgaven die ieder onder verdeeld zijn in grootboekrekeningen (zie definitie hieronder). De bij elkaar horende grootboekrekeningen zoals omzet, kosten, investeringen in bedrijfsmiddelen of eigen vermogen, worden weer samengevat. Men noemt dit een rubriek.

Wat is het nut van een grootboekrekening?

Het grootboek bestaat dus uit meerdere rubrieken die de bedragen van de bepaalde grootboekrekeningen samenvatten. Aan de hand van het grootboek kan men de financiële situatie van een bedrijf vaststellen. Het grootboek wordt gebruikt om de jaarrekening samen te stellen, dus 1) de balans en 2) de winst en verliesrekening. Meer detail-info en voorbeelden over het nut en dus cruciale belang van grootboekrekeningen vind je in het blog “grootboekrekeningen: wat is het en wat is het nut

Waar gebruik je het grootboek?

Met online boekhouden, maar ook in Boekhouden in Excel. Grootboekrekeningen in online boekhoudprogramma's zorgen er voor dat je administratie sterk gereduceerd wordt. Dit geldt namelijk niet voor een Excel boekhouding template. Het is dus de moeite waard om online boekhouden te omarmen. Ontdek wat het voor je kan betekenen. Denk aan:

  • administratie reductie
  • snel weten hoe hoog je belastingaanslag gaat worden
  • beter financiële inzichten
  • sneller geld innen bij je klanten

Je bereikt dit met:  

Meer uitleg nodig voor nu of later?

Zelf boekhouden met minder administratie door online boekhoudprogramma

En in de begrippenlijst vind je meer relevante uitleg over boekhouding en belastingzaken.