Heffingsrente | Belastingen

Heffingsrente | Belastingen

Wat is heffingsrente?

De heffingsrente is de rente die je betaald over belastingschuld of ontvangt over terug te vorderen belastinggeld. Deze heffingsrente wordt in rekening gebracht als de aangifte inkomstenbelasting afgerond wordt na 1 juli van het jaar dat aangifte gedaan moet worden. Deze situatie komt voor als er uitstel voor de belastingaangifte is aangevraagd.  


Meer uitleg nodig voor nu of later? 

Zelf boekhouden met minder administratie door online boekhoudprogramma

En in de begrippenlijst vindt je meer relevante uitleg over boekhouding en belastingzaken.