Kasverschil | Boekhouden

Kasverschil | Boekhouden

Wat is kasverschil? 

Het kasverschil is het verschil met het kassaldo in de boekhouding en het werkelijke aanwezig contante geld. Een kasverschil ontstaat snel doordat een (kleine) betaling of privé-opname niet worden genoteerd in het kasboek. Het is van belang regelmatig het contante geld te tellen, omdat een kasverschil ook kan duiden op "zwartwerken".

Hoe registreer je het?

Een kasboek in Excel wordt vaak gebruikt. Of gewoon een schrijfboekje. Andere opties is online boekhouden, bijvoorbeeld met:

 


Meer uitleg nodig voor nu of later? 

Zelf boekhouden met minder administratie door online boekhoudprogramma

In de begrippenlijst vindt je meer relevante uitleg over boekhouding en belastingzaken.