Boekingsnummer | Boekhouden

Boekingsnummer | Boekhouden

Wat is een boekingsnummer in de boekhouding?

Het boekingsnummer is het nummer dat verbonden wordt aan een boeking in de bedrijfsadministratie. Een boekingsnummer wordt vooral gebruikt in een boekhoudprogramma en bijna nooit in een Excel boekhouding. Elke boeking creëert een journaalpost dat vastlegt de saldoverandering van een grootboekrekening. Concreet voorbeeld: je ontvangt geld op je bankrekening, omdat je klant betaalt. De grootboekrekening ‘debiteuren’ wordt minder en dat wordt geboekt en krijgt dus een boekingsnummer. Het banksaldo neemt toe en de grootboekrekening “bank” verandert. Dit wordt geboekt en geregistreerd met hetzelfde boekingsnummer. Je weet dus dat de saldoveranderingen op de grootboekrekeningen bij elkaar horen.

Zelf boekhouden met minder administratie door online boekhoudprogramma

Wie gebruiken boekingsnummers?

De Belastingdienst bij controles indien echt nodig., maar dan word je verdacht op zwart-geld witwassen. En sommige traditionele accountants gebruiken de boekingsnummers. Uiteraard ook boekhoudsoftware, om te waarborgen dat alles goed verloopt. Jezelf hoeft hier niets mee te doen.

Maak het je dus eenvoudiger met de volgende online boekhoudprogramma's:

 Meer uitleg nodig voor nu of later? In de begrippenlijst vindt je meer relevante uitleg over boekhouding en belastingzaken.